તમને નવરાત્રીની શુભેચ્છાઓ

આજથી પ્રારંભ થતી નવરાત્રીની આપ સૌને મારા અને મારા પરિવાર તરફથી શુભેચ્છા પાઠવું છું.

માઁ નવ દુર્ગા આપ સૌના પરિવારમા સુખ, શાંતિ, સમૃધ્ધિ, સંપત્તિ અર્પે અેજ માં *ભગવતીના *ચરણો માં પ્રાથના...

Tip 2

Happy Navratri

Tip 3

happy Navratri Gujarat

Tip 3