જાપાનમાં પરણિત યુગલો કેમ અલગ સૂઈ જાય છે?

જાપાનમાં પરણિત યુગલો કેમ અલગ સૂઈ જાય છે? જાપાનમાં, સત્તાવાર રીતે લગ્ન કર્યા પછી પણ, પતિ અને પત્ની એક સાથે સુતા નથી. આનું મહત્વનું કારણ છે તેમની ઊંઘમાં. લોકો તેમના કાર્યને જેટલું વધારે મહત્વ આપે છે

, એટલું જ મહત્વ તેઓ તેમની ઊંઘમાંઘને આપે છે. આ જ કારણ છે

ગુજરાત રાજ્ય વન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (જીએસએફડીસીએલ) એ વિભાગીય વ્યવસ્થાપક પોસ્ટ્સની ભરતી » Aapnuગુજરાત રાજ્ય વન વિકાસ નિગમ લિમિટેડ (જીએસએફડીસીએલ) એ વિભાગીય વ્યવસ્થાપક પોસ્ટ્સની ભરતી

કે ગુણવત્તાયુક્ત સ્લીપિંગ’ને કારણે લોકો લગ્ન કર્યા પછી પણ જુદા જુદા રૂમમાં સૂઈ જાય છે. આ દેશના દંપતી જીવનસાથીની નસકોરાપણું અથવા કોઈ અન્ય વિચિત્ર ટેવને કારણે તેમની ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચાડવા માંગતા નથી.

તેથી જ તેઓ સાથે સૂવું વધુ સારું નથી માનતા.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *