ગુજરાત સમાચાર

Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Recruitment for 45 Senior Private Secretary Posts 2021

Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Recruitment for 45 Senior Private Secretary Posts 2021 ITAT Total Posts :- 45 Posts ITAT Posts Name :- Senior Private Secretary Posts  ITAT Job Location :- All Over India Jobs  ITAT Educational Qualification :- Applicants should hold analogous posts on regular basis.   Please read official notification for more qualification details. …

Income Tax Appellate Tribunal (ITAT) Recruitment for 45 Senior Private Secretary Posts 2021 Read More »

Gujarat Gram Rakshak Dal Recruitment 2021

Gujarat Gram Rakshak Dal Recruitment 2021 | Gujarat Gram Rakshak Dal GRD Has Published A Notification For The Recruitment Of Various Post. Those Candidates Who Are Interested In The Recruitment Of Various Details. You Can Find Other Details Like Post Name, Age Limit, Educational Qualification, Experience, Selection Process, Syllabus, Application Fee And How To Apply Are …

Gujarat Gram Rakshak Dal Recruitment 2021 Read More »

Assam Rifle Recruitment for 1230 Group B and C Posts 2021

Assam Rifle Recruitment 2021 Notification: Office of the Director General Assam Rifle is inviting online application for Group B & C 1230 posts. Candidates can apply for Assam Rifle Recruitment Rally 2021 by login to official website of the Assam Rifles assamrifles.gov from 11 September to 25 October 2021. Assam Rifle Recruitment Application Link is …

Assam Rifle Recruitment for 1230 Group B and C Posts 2021 Read More »

Gujarat Police Constable Model Paper PDF 1 to 12

Gujarat Police Bharti Sub Inspector (SI) / Constable & Jail Sepoys Sample Question Paper 2020, Gujarat Police Bharti Sub Inspector (SI) / Constable & Jail Sepoys Model Question Paper 2020 Download Gujarat Police Bharti SI / Constable Model Paper 1 Gujarat Police Bharti SI / Constable Model Paper 2 Gujarat Police Bharti SI / Constable …

Gujarat Police Constable Model Paper PDF 1 to 12 Read More »

POLICE BHARATI 2021-22 LETEST PARIPTRA

POLICE BHARATI 2021-22 LETEST NEWS The Home Department will make separate recruitment boards and conduct the appointment along with the examination and result After many controversies, the unarmed PSIs, ASIs, constables, intelligence officers, armed police constables, etc. in the state police force will now be replaced by class-3 posts by the state home department instead …

POLICE BHARATI 2021-22 LETEST PARIPTRA Read More »

ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ -૩ PSIRB સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની જાહેરાત

ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ -૩ સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા કરવા માટેની જાહેરાત બહાર પાડી છે અને જાહેરાત ક્રમાંક : PSIRB / 202021 / 1 છે અને જે મિત્રો ને PSI ના ફૉર્મ ભરવાના ચુકી ગયા છે તે ગુજરાત સરકારની વેબસાઈટ ઉપર જાયને ભરી શકે છે પો.સ.ઇ. કેડરની ભરતી પ્રક્રિયા માટે તા . ૧૫-૦૩-૨૦૨૧ના રોજ …

ગુજરાત પોલીસ દળ વર્ગ -૩ PSIRB સંવર્ગની જગ્યાઓ સીધી ભરતીથી ભરવા માટેની જાહેરાત Read More »

લખીમપુર ખેરી અપડેટ: મહાપંચાયત પછી એલાન, થાનાને છોડી ને ભાગીયા પોલીસ

લખીમપુર ખેરી અપડેટ: મહાપંચાયત પછી એલાન, થનાને છોડી ને ભાગીયા પોલીસ તો મિત્રો આપડે વાત kariy તો હાલ ખેડૂતો ઉપર ચાલતા અતિયા ચારો ખૂબ જ વધારે જોવા મળી રિયા સે અને મિત્રો લખિમ પુર ખેરી માં પાંચ ખુડૂત ઉપર ગાડી ચડાવી દેવામાં આવી સે અને તેમાં 5 ખુડૂત શહિદ થયાં છે. અને જોવો આ વિડિઓ

All Gujarati News Papers Read In Your Mobile

Latest Gujarati news, gujarati news, gujarati news paper, gujarat news, gujarati news live, news in gujarati, latest gujarati news, gujarati breaking news Gujarati News – I am Gujarat, Gujarati Samachar website brings news in Gujarati, ગુજરાતી સમાચાર from Gujarat, India and World All news Gujarat’s Gujarati News Papers Read In Your Mobile.Tamam news Gujarat’s Gujarati News Papers Read In Your Mobile 1.Divya Bhaskare-Paper 2.Divya Bhaskar 3.Sandesh 4.Sandesh e-Paper 5.Bombay Samachar 6.Sambhaav 7.Nobat 8.Jamnagar Jai Hind 9.Gujarat Mitra 10.Gujarati …

All Gujarati News Papers Read In Your Mobile Read More »

Gujarati movie download website

Gujarati movie download website Latest Gujarati Movies: Check out the list of all the latest Gujarati movies released in 2021 along with trailers and reviews. Also, find details of Gujarati Movie Download Site List  download or watch the movie online Visual Stories Right arrowRecipes7 fermented foods and drinks to increase metabolism EntertainmentStylish pictures of Megastar Mammootty LifeStyleIf our favorite snacks were superheroes EntertainmentTop …

Gujarati movie download website Read More »