સિવિલ હોસ્પિટલ સ્ટાફ નર્સ ભરતી 2023 | Civil Hospital Ahmedabad Staff Nurse 650 Vacancy 2023 In Gujarati

જાહેરાત નંબર: 04/2023 IKDRC | IKDRC, અમદાવાદ ખાતે નિમણૂક દ્વારા (1) સ્ટાફ નર્સ વર્ગ-3 ની ખાલી જગ્યા ભરવા માટે ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે.અરજી માટે ઓનલાઇન નોંધણી તારીખ: 15/04/2023 (14:00 કલાક) થી 16/05/2023 (17:00 કલાક) ની વચ્ચે ઉપલબ્ધ રહેશે. સિવિલ હોસ્પિટલ સ્ટાફ નર્સ ભરતી 2023 અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિવિધ પોસ્ટ પર ભરતી સ્ટાફ નર્સ નું …

સિવિલ હોસ્પિટલ સ્ટાફ નર્સ ભરતી 2023 | Civil Hospital Ahmedabad Staff Nurse 650 Vacancy 2023 In Gujarati Read More »

Civil Hospital Staff Nurse Recruitment 2023

There are a total of Vacancies in staff nurses Civil Hospital Ahmedabad  Gujarat has published Advertisement for the below-mentioned Posts for 2023 Other Details like No. Of Posts, Educational Qualification, Age Limit, Selection Process, Application Fee, and How to Apply are given below. Must Read the Official Advertisement before Applying for this Post. Best Of Luck. …

Civil Hospital Staff Nurse Recruitment 2023 Read More »

Lose Weight Tips

Weight loss is not the answer to every health problem, but if your doctor recommends it, there are tips to help you lose weight safely. A steady weight loss of 1 to 2 pounds per week is recommended for the most effective long-term weight management. That said, many eating plans designed to help you lose …

Lose Weight Tips Read More »

Talati Exam Confirmation Form Mate Apply | તલાટીની પરીક્ષા આપવા માટે ભરવું પડશે આ ફોર્મ;

તલાટીની પરીક્ષાને લઇ ગુજરાત સેવા પસંદગી મંડળના ચેરમેન હસમુખ પટેલે મહત્ત્વનું નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, ઉમેદવારોએ કન્ફર્મેશન ફોર્મ ભરવું પડશે અને કન્ફર્મેશન નહીં આપનાર ઉમેદવાર પરીક્ષા આપી શકશે નહીં Talati Exam Confirmation Form Talati Exam Confirmation Form Link Click 7 મેના રોજ તલાટીની પરીક્ષા લેવાનું નક્કી તલાટીની પરીક્ષાને લઇ આખરી નિર્ણય લેવાઇ ગયો છે. …

Talati Exam Confirmation Form Mate Apply | તલાટીની પરીક્ષા આપવા માટે ભરવું પડશે આ ફોર્મ; Read More »

Gujarat TET Call Letter Download 2023 | Direct Link to Download SEB Gujarat TET 1 & 2 Hall Ticket Here

Gujarat TET Call Letter 2023/ Hall Ticket Released. Gujarat Teachers Eligibility Test Exam Date. Official Paper 1 & Paper 2 Schedule at sebexam.org Board of Secondary Education, Gujarat will soon conduct the Teachers Eligibility Test Paper 1 and Paper 2. The board completed the application registration process on 31 December 2022. After checking the received application …

Gujarat TET Call Letter Download 2023 | Direct Link to Download SEB Gujarat TET 1 & 2 Hall Ticket Here Read More »

CRPF Recruitment 2023 | Apply For 9212 Constable Posts, Apply Online Starts

CRPF Recruitment 2023 CRPF Recruitment 2023 Notification out for 9212 Constable Posts. CRPF Recruitment 2023 Apply online link is active from 27th March 2023 till 25th April. Check CRPF Recruitment 2023 details here A new advertisement was issued recently by Central Reserve Police Force to hire Constable. The CRPF Jobs notification is released for 9212 …

CRPF Recruitment 2023 | Apply For 9212 Constable Posts, Apply Online Starts Read More »